Gate – Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri Archives - Rekomik

Gate – Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri